O nas

Poznaj naszą firmę i zespół

Nasza firma

MultiFinance Expert Sp. z o.o. jest agencją z Grupy Kapitałowej VB Leasing S.A. -  eksperta najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie finansowania firm.

Współpracujemy z renomowanymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oferując produkty ubezpieczeniowe skierowane wyłącznie do klientów  korzystających z różnych form tego finansowania.

Nasza oferta jest elastyczna co pozwala klientowi dopasować ją do profilu swojej działalności.

Ubezpieczamy:

  • Samochody osobowe, ciężarowe, motocykle ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy , autobusy
  • Specjalistyczne środki transportu( np. dźwigi )
  • Maszyny i urządzenia ( m.in. rolnicze, budowlane, medyczne, przemysłowe i inne )

Misja

Misją firmy jest zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej i poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów.

Dane spółki

MultiFinance Expert sp. z o.o.

Adres siedziby:
ul. Fabryczna 6
53-609 Wrocław

Adres korespondencyjny:
ul. Fabryczna 6
53-609 Wrocław
NIP 5213630911

Dane rejestrowe

MultiFinance Expert sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419736, REGON 146111864, NIP 5213630911, której kapitał zakładowy wynosi 4 524 000 zł.

Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych KNF – 11230552/A

Zarząd

Krzysztof Dudziak - Prezes Zarządu

Grzegorz Korczyński – Wiceprezes Zarządu